SÁCH - NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI


SÁCH - NGƯỜI GIÀU NHẤT THẾ GIỚI

Đa-vít – Một chàng trai nghèo khó tìm kiếm giải pháp THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI.
Giăng - Một người được mệnh danh là Người giàu nhất thế giới.
Đa-vít – Một chàng thanh niên ở cùng với Giăng trong vòng 11 năm - để tìm kiếm bí mật về sự giàu có của Giăng.
Sau 11 năm – Giăng đã trao lại bí mật về 33 cuộn kinh THAY ĐỔI ĐỜI NGƯỜI đã tạo nên sự giàu có của ông - cho Đa-vít.
Đa-vít lên đường tạo lập sự giàu có cho chính mình - đồng thời không quên tìm kiếm Người giàu nhất thế giới - mà Giăng đã bảo anh đi tìm (vì Giăng chỉ là người được mệnh danh là Người giàu nhất thế giới - nhưng ông thì không tự nhận mình như vậy).
22 năm sau - Đa-vít trở thành người còn giàu hơn cả Giăng - và ông đã được mệnh danh là Người giàu nhất thế giới - mặc dù ông không tự nhận mình như thế - và trên thực tế ông vẫn đang đi tìm một người như thế!
Vậy:
- Hành trình vĩ đại của Đa-vít từ thuở hàn vi đến Người được mệnh danh là Người giàu nhất thế giới là như thế nào?
- 33 cuộn kinh thay đổi đời người là gì?
- Người giàu nhất thế giới là ai?
Cuốn sách "Người giàu nhất thế giới" sẽ tiết lộ cho bạn biết được bí mật đó!
Tham khảo thêm theo Link: https://shorten.asia/N3JpjXFZ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét